Vragen

Vragen

Faq

Wat zijn de vereisten voor een lidmaatschap?

Je kunt je als registerlid registreren indien je in 2018 jouw opleiding tot casemanager hebt afgerond bij CS of na 2018 bij Scolea, Avans+, Capabel, IVA opleidingen, SV Land of Gezond in Bedrijf. De titel die je mag voeren (Rccm® of Crov®) is afhankelijk van de opleiding die je hebt gevolgd.

Wat zijn de voordelen voor leden van de RNVC?
 • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
 • Het recht om de titel Rccm®, Crov® of Rcmt® als titel achter je naam te voeren;
 • Toegang tot RNVC Permanente Educatie. Een eigen leermanagementsysteem om bij te blijven in het vak.
 • Periodieke toetsing van actuele kennis;
 • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering;
 • Kennis delen in intervisiegroep(en);
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Onafhankelijke klachtenprocedure door externe klachtencommissie;
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl;
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.
Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap?

Voor 2023 gelden de volgende tarieven:

Registerlid Crov®, Rccm® en Rcmt®: € 350,- per jaar

Studentlid (maximaal 6 mnd): gratis, tijdens de duur van de opleiding       

Belangstellend lid: € 170,- per jaar.      

Je betaalt contributie per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt jouw contributie naar rato berekend. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor administratie en publicatie in het register.

Wat moet ik doen om in het register te blijven?

Om vervolgens geregistreerd lid te blijven en de bijhorende titel, Rccm®, Rcmt® of Crov®, te kunnen blijven voeren moet je minimaal aan de navolgende vereisten voldoen:

 • minimaal drie intervisies bijwonen per kalenderjaar;
 • minimaal 400 uur per kalenderjaar actief zijn in het vakgebied;
 • iedere maand een korte kennistoets met goed gevolg afronden;
 • ​​​​​​jaarlijks minimaal drie masterclasses volgen.

Ieder RNVC-lid is verplicht zich aan te sluiten bij een intervisiegroep, die circa vijf keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit de PE-regeling is iedereen verplicht om minimaal drie intervisies per jaar bij te wonen. In de intervisiegroepen fungeren leden als elkaars sparringpartner, bieden elkaar ondersteuning in de positionering van de casemanager en leert men bij door middel van complexe casuïstiek.

De 400 uursverklaring is te vinden op de site, deze dient ingevuld en ondertekend te worden door de werkgever. Als je zzp-er bent, kun je dit aangeven op het formulier en onderteken je het formulier zelf.

Welk diploma geeft toegang tot het register, waardoor je de Crov®, Rccm® of Rcmt® titel mag voeren?

Toegang tot het register geven de geaccrediteerde opleiding van Avans+, Capabel, IVA opleidingen, Scolea, SV Land en Gezond in Bedrijf.

De opleidingen van CS opleidingen (HAN) zijn niet Hobéon geaccrediteerd en geven niet direct toegang tot het RNVC-register. Om toegelaten te worden kan er een entreetoets gemaakt worden. Zie voor meer informatie de vraag over toelating CS opleiding.

Ik heb een CS opleiding gedaan, kan ik lid worden van RNVC?

RNVC laat ook afgestudeerde casemanagers, die een opleiding hebben afgerond bij een opleider die niet door Hobeon is geaccrediteerd. Geaccrediteerde opleidingen zijn Avans+, Capabel, IVA opleidingen, Scolea, SV Land en Gezond in Bedrijf.

Deze casemanagers kunnen worden toegelaten als belangstellend lid, totdat de entreetoets met een voldoende is afgerond. Hierna wordt het lidmaatschap omgezet naar een volledig lidmaatschap en wordt de casemanager ingeschreven in het RNVC register en mag de titel Crov®, Rccm® of Rcmt® worden gevoerd.

De entreetoetsen worden online afgenomen, via het leermanagementsysteem. Na het afronden van de entreetoets kun je volledig gebruik maken van het RNVC leermanagement systeem en deelnemen aan masterclasses.

Kan ik een factuur krijgen op bedrijfsnaam?

Facturatie vindt plaats op persoonlijke titel, aangezien het lidmaatschap een persoonlijk lidmaatschap is. Een factuur op bedrijfsnaam is dus niet mogelijk. De werkgever kan middels de werkkostenregeling het lidmaatschap vergoeden aan de werknemer.

Ik kan niet inloggen op het leermanagementsysteem?

Is je e-mail onlangs gewijzigd, geef dit dan door via de besloten ledenpagina. Je e-mailadres is gekoppeld aan je inloggegevens, je kunt dan de volgende dag weer inloggen.
Heb je een andere vragen, neem gerust contact op het met secretariaat.

Wat doet de RNVC?

Bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond en bovendien aantoonbaar actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen voor de titel Rccm® (Register case- en caremanager), Crov® (Casemanager regie op verzuim) of Rcmt® (Register casemanager in Taakdelegatie).

Waar vind ik de statuten en het huishoudelijk reglement van de RNVC

Download hier de statuten.
Download hier het huishoudelijk reglement.

Waar vind ik het beroepscompetentieprofiel?

Het Beroepscompetentieprofiel van de register casemanager kun je hier downloaden.

Waar vind ik de ethische gedragscode?

De leden van de RNVC hebben een ethische gedragscode opgesteld als leidraad voor hun professioneel functioneren. Hierin is vastgelegd dat iedere register casemanager streeft naar integriteit in de beroepsuitoefening. In het handelen betoont de register casemanager eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover alle betrokkenen. De casemanager voert de beroepsuitoefening op verantwoorde wijze uit. Iedere register casemanager conformeert zich door middel van inschrijving in het beroepsregister aan deze code.

Waar vind ik het RNVC klachtenreglement?

Klik hier om het RNVC klachtenreglement te downloaden.

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief