Actueel

Een professioneel en up-to-date casemanager weet wat er speelt in het vakgebied. Dit geldt voor kennis, voor inhoudelijke discussies, voor nieuwe dynamieken in de samenleving waarmee je in je gesprekken wellicht rekening moet houden. Op deze plek verzamelen we actuele onderwerpen die relevant zijn voor elke belangstellende. Als registerlid tref je in jouw persoonlijke omgeving nog meer aan op dit gebied.

Voor het eerst in jaren zijn werknemers minder vaak ziek

Het verzuim in Nederland is in het eerste half jaar van 2023 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds 2016, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In het tweede kwartaal kwam het verzuim uit op 5 procent. Dat is minder dan de 5,4 procent...

Vandaag is het wereld suïcide preventie dag

Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de mensen die zijn overleden door suïcide, bij mensen die een poging hebben overleefd en bij iedereen die door suïcide is geraakt. 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is...

Wat is werkdruk?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de werknemers vaak of altijd werkdruk ervaart. Werkdruk is een van de factoren van psychosociale arbeids­ belasting (PSA). Werkdruk komt voor in bijna alle sectoren. Te hoge werkdruk kan leiden tot...

Hoe vitaal is Nederland?

TNO ontwikkelde samen met Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de nederlandse Vitaliteitsmeter (Vita-16©). Hiermee kunnen de drie kerndimensies van vitaliteit (energie, veerkracht en motivatie) gemeten worden. Beleidsmakers hebben daarmee een...

CNV-onderzoek: veel werkenden vermoeid en gestrest op vakantie

Steeds meer werknemers gaan gestrest op vakantie, zo blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV. Dit jaar gaat 37 procent van de werkenden vermoeider op vakantie dan voorgaande jaren. Bovendien is 36 procent de eerste dagen van de vakantie moe of ziek door de werkstress...

Arbeidsmarkt verandert: werknemers zoeken openlijk naar nieuwe baan

Werknemers hebben nauwelijks iets te vrezen als zij openlijk aangeven dat ze op zoek zijn naar een andere baan. Veel bedrijven hebben namelijk grote moeite om mensen aan te trekken en te behouden vanwege het personeelstekort. En dat zorgt voor andere verhoudingen op...

Hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren

Nederland kent een relatief hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren. Ruim 20% van de verzuimende jongeren geeft aan dat werkgerelateerd verzuim een belangrijke reden voor verzuim is. Werkgerelateerd verzuim ontstaat bijvoorbeeld door hoge werkdruk. Dit geeft een...

Monique Ballering afgetreden als bestuurslid

Tijdens de ALV van 23 mei is Monique Ballering afgetreden als bestuurslid van de RNVC. Haar bijdrage aan onze beroepsvereniging is van onschatbare waarde geweest en heeft ons in staat gesteld om als beroepsvereniging te groeien en ons verder te ontwikkelen. We zijn...

Bedrijfsarts aan het woord over het toenemende ziekteverzuim

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste sinds de eerste metingen in 1996; 5,6%. Dit kostte de BV Nederland ruim 27 miljard euro. Zo blijkt uit het nieuwe Trendrapport van Nationale-Nederlanden dat op 1 juni gepubliceerd werd. Uit het rapport blijkt dat...

Rekenkamer: Wet arbeidsongeschiktheid is volledig vastgelopen

De wet arbeidsongeschiktheid is "onuitvoerbaar" en op een bepaald aspect zelfs "onwetmatig". Deze harde conclusie trekt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de instantie...

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief