Actueel

Een professioneel en up-to-date casemanager weet wat er speelt in het vakgebied. Dit geldt voor kennis, voor inhoudelijke discussies, voor nieuwe dynamieken in de samenleving waarmee je in je gesprekken wellicht rekening moet houden. Op deze plek verzamelen we actuele onderwerpen die relevant zijn voor elke belangstellende. Als registerlid tref je in jouw persoonlijke omgeving nog meer aan op dit gebied.

NVAB Standpunt Overgang en werk

Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang. De helft van de totale werkpopulatie  bestaat uit vrouwen. Voor werkgevers en werknemers is het van groot belang om vrouwen tijdens de overgang te behouden voor arbeid. Werk...

21 juni Masterclass “Beweging creëren met het juiste gesprek”

Wij merken dat veel cm's nog behoefte hebben zich te verdiepen om 'het juiste gesprek' te kunnen voeren met medewerkers (open vragen stellen, goed luisteren, samenvatten, doorvragen, onbevooroordeeld) en krijgen hier veel vragen over, ook n.a.v. de Masterclass...

Kabinet: UWV moet valse verwachtingen na WIA zonder keuring voorkomen

Uitkeringsinstantie UWV moet voortaan aan pensioenfondsen en verzekeraars laten weten of een werknemer voorlopig arbeidsongeschikt is verklaard zonder keuring of dat het gaat om een definitief oordeel ná een keuring. Nu wordt geen onderscheid gemaakt, met soms grote...

Ondernemen met arbeidsongeschiktheidsuitkering

4.600 Wajongers met arbeidsvermogen en 11.600 WGA’ers zijn ondernemer en hun aantal blijft groeien. SEO Economisch onderzoek beschrijft wie deze zelfstandigen zijn, hoe hun inkomenspositie eruitziet en hoe deze zich over de jaren ontwikkeld heeft (bron: nieuwsbrief...

Meer zeggenschap werknemers over thuiswerken

Voltijds op kantoor werken is niet meer van deze tijd. Werknemers krijgen meer zeggenschap over waar zij werken, maar moeten daarbij well in overleg met hun werkgever, adviseert de SER. Lees hier verder. Bron: www.ser.nl

Psychische klachten

Een vijfde van alle medewerkers krijgt in zijn leven last van psychisch klachten, zoals depressie, angst of overspannenheid. Op de van de website van het @RNVC  delen we 5 tips om psychische klachten op te vangen. Lees verder… Bron: www.trendsinhr.nl

CASEMANAGEMENT VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

CASEMANAGEMENT VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

De RNVC is dé beroepsvereniging voor en door casemanagers. Niet alleen onze leden maar ook als bestuur zijn wij dagelijks met ons vak bezig. In onze dagelijkse praktijk adviseren wij organisaties over verzuim en inzetbaarheid. Dit doen wij op medewerker- én...

vooraankondiging ALV 4 april 2022

vooraankondiging ALV 4 april 2022

Op 4 april 2022 om 19.30 uur staat onze reguliere Algemene Ledenvergadering van het voorjaar in de agenda. Tijdens deze ALV worden de voortgang en strategische plannen en financiën besproken. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden vanuit Teams en is te volgen door in te...

Cijfers en trends, december 2021

Cijfers en trends, december 2021

De publicatie ‘Cijfers en trends UWV’ bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. Download: Cijfers en trends, december 2021. Bron: www.uwv.nl

Psychisch verzuim: de 10 inzichten van de experts

De coronacrisis trekt een zware wissel op medewerkers. Besmettingstress, thuiswerken en onzekerheid over werk en toekomst, zorgen voor extra psychische belasting. Een toename van psychisch verzuim ligt dan ook op de loer. Gelukkig is er veel dat werkgevers kunnen doen...

COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid

De WRR - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vroegen vooraanstaande wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland op hun vakgebied. Vervolgens is hen gevraagd...

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Email

Lid worden

rnvc-logo

RNVC

Nieuwsbrief