Actueel

Een professioneel en up-to-date casemanager weet wat er speelt in het vakgebied. Dit geldt voor kennis, voor inhoudelijke discussies, voor nieuwe dynamieken in de samenleving waarmee je in je gesprekken wellicht rekening moet houden. Op deze plek verzamelen we actuele onderwerpen die relevant zijn voor elke belangstellende. Als registerlid tref je in jouw persoonlijke omgeving nog meer aan op dit gebied.

Amplitief werken vraagt om anders denken….

Er is een trend gaande in de traditionele aanpak van verzuim, waarbij een werkgever zich vaker op een positieve manier ‘bemoeit’ met zijn medewerkers. Steeds meer werkgevers weten wat speelt bij hun medewerkers en willen het werkgeluk vergroten om hiermee ook te...

Rapport Commissie OCTAS

De commissie OCTAS heeft haar bevindingen gepresenteerd, waarbij de focus ligt op het vereenvoudigen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Hun aanbevelingen, samengevat in drie varianten - Beter, Werk, en Basis - benadrukken de noodzaak van preventie en eenvoud. In...

Aantal arbeidsongeschikten loopt verder op

Het aantal arbeidsongeschikten loopt verder op. In 2023 keerde het UWV nog 840.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit, dit jaar zal dat aantal naar verwachting oplopen tot 853.000. Vooral de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) loopt sinds...

CNV-onderzoek: rouwende werknemer krijgt weinig begrip van werkgever

4 op de 10 werkgevers geven rouwende werknemers te weinig ruimte om hun verlies te verwerken. Ruim een kwart krijgt geen begrip voor hun situatie vanuit hun werkgever. Dit blijkt uit een CNV-onderzoek onder 1900 werkenden die de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad...

Voor het eerst sinds 2014 meldden minder mensen zich ziek

Voor het eerst sinds 2014 is er weer sprake van een daling van het gemiddelde ziekteverzuim. In 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 4,6 procent. In 2022 was dat nog 4,7 procent. De stijging van langdurig verzuim door psychische klachten zet wel door. In...

Gezonde voornemens van werknemers ondersteunen

Aan het begin van het nieuwe jaar beginnen veel werknemers met hun goede voornemens. Beter eten en meer sporten zijn daarvan de populairste. Goede voornemers hebben niet alleen voor de werknemer zelf veel voordelen, maar ook voor de werkgever. Als een werknemer meer...

Geen aanvraag herbeoordeling werknemer tijdelijk medisch WGA 80-100%

UWV heeft een nieuwe maatregel genomen om de wachttijden rondom de WIA-beoordeling te verkorten. Er hoeft niet langer een herbeoordeling aangevraagd te worden voor een werknemer met een WGA-uitkering die om medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is. Rond...

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief