Actueel

Een professioneel en up-to-date casemanager weet wat er speelt in het vakgebied. Dit geldt voor kennis, voor inhoudelijke discussies, voor nieuwe dynamieken in de samenleving waarmee je in je gesprekken wellicht rekening moet houden. Op deze plek verzamelen we actuele onderwerpen die relevant zijn voor elke belangstellende. Als registerlid tref je in jouw persoonlijke omgeving nog meer aan op dit gebied.

Gezonde voornemens van werknemers ondersteunen

Aan het begin van het nieuwe jaar beginnen veel werknemers met hun goede voornemens. Beter eten en meer sporten zijn daarvan de populairste. Goede voornemers hebben niet alleen voor de werknemer zelf veel voordelen, maar ook voor de werkgever. Als een werknemer meer...

Geen aanvraag herbeoordeling werknemer tijdelijk medisch WGA 80-100%

UWV heeft een nieuwe maatregel genomen om de wachttijden rondom de WIA-beoordeling te verkorten. Er hoeft niet langer een herbeoordeling aangevraagd te worden voor een werknemer met een WGA-uitkering die om medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is. Rond...

SER Arboplatform

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Arboplatform ontwikkeld; een centraal informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en...

Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter

UWV gaat de Werkwijzer Poortwachter vernieuwen. Deze wordt makkelijker te begrijpen en te gebruiken. De huidige werkwijzer wordt tussentijds niet meer aangepast. Er worden onder andere veranderingen aangebracht over het vastleggen van de visie van de werknemer op de...

Arbovisie 2040

Vandaag is de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin stelt het kabinet oplossingsrichtingen voor om fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop we omgaan met arbeidsomstandigheden. Jaarlijks overlijden in Nederland namelijk 4100 mensen als gevolg van...

Zo nu en dan thuiswerken lijkt het nieuwe normaal na coronapandemie

Hoewel de lockdowns al een tijdje voorbij zijn, werkt een op de drie Nederlanders nog steeds regelmatig vanuit huis. Daarbij gaat het vooral om hybride werken, een mix van thuis en op kantoor. Fulltime thuiswerken gebeurt maar weinig. Dat meldt kennisinstituut TNO,...

Arbeidsmarkt steeds krapper: ‘Drastische keuzes nodig’

De krapte op de arbeidsmarkt roept om drastische maatregelen. UWV zet de cijfers op een rij, hoogleraar Ton Wilthagen duidt de mogelijke oplossingen en uitdagingen. Verandering van de demografische samenstelling van Nederland heeft grote gevolgen voor het beschikbare...

Voor het eerst in jaren zijn werknemers minder vaak ziek

Het verzuim in Nederland is in het eerste half jaar van 2023 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds 2016, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In het tweede kwartaal kwam het verzuim uit op 5 procent. Dat is minder dan de 5,4 procent...

Vandaag is het wereld suïcide preventie dag

Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de mensen die zijn overleden door suïcide, bij mensen die een poging hebben overleefd en bij iedereen die door suïcide is geraakt. 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is...

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief