Het Register

De keurmerken van de RNVC

De RNVC staat voor Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers. De gewaardeerde keurmerken Crov®, Rccm® en Rcmt® zijn de waarborgen voor deskundig en betrouwbaar casemanagement. Deze titels mogen uitsluitend gevoerd worden door de registerleden van de RNVC. Het keurmerk is beschermd door inschrijving bij het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom.

 

“De keurmerken van de RNVC zijn de waarborgen voor deskundig en betrouwbaar casemanagement

Wie mag zich registreren bij de RNVC?

Wie een opleiding tot casemanager (Crov®, Rccm® of Rcmt®)  heeft voltooid, kan zich inschrijven in het register van de RNVC. De door de RNVC geaccrediteerde opleidingen zijn Scolea, Capabel Hogeschool, IVA opleidingen, Avans+, Gezond in Bedrijf en SV Land. Voor elk typen casemanager is een beroepscompetentieprofiel opgesteld.

Als een casemanager aantoont dat er in de praktijk deskundigheid vergaard is voor de titel door aanvullende opleidingen, kennis, expertise en werkervaring, op casus danwel beleidsniveau, dan kan er ook registratie volgen.
Wanneer een casemanager een diploma tot casemanager bij een andere opleider heeft behaald of wanneer het lid het diploma al langer geleden behaald heeft (maar nooit is ingeschreven in het register) kan de vakbekwaamheid aangetoond worden door het maken van een entreetoets. Na het behalen van de toets kan de casemanager volwaardig lid worden van de RNVC.

Registratievereisten

Om een professionele en gekwalificeerde casemanager te kunnen blijven, is het cruciaal om voortdurend bij te blijven. Op het gebied van kennis, op het gebied van actuele discussies/thema’s in het werkveld en middenin het werkveld te staan. Iedere casemanager die geregistreerd wil blijven bij de RNVC, moet jaarlijks aan de volgende eisen voldoen. LET OP: dit kan ieder jaar veranderen.

Dit houdt in:

  • In het leermanagementsysteem wordt elke maand de meest recente content geplaatst, waarmee je zelf je maandelijkse toetsing kunt doen.
  • Jaarlijks 3 masterclasses te volgen.
  • 400-uursverklaring per jaar
  • Deelname aan 3 intervisiebijeenkomsten per jaar.

Ethische gedragscode

De leden van de RNVC hebben een ethische gedragscode opgesteld als leidraad voor hun professioneel functioneren. Hierin is vastgelegd dat iedere register casemanager streeft naar integriteit in de beroepsuitoefening. In het handelen betoont de register casemanager eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover alle betrokkenen. De casemanager voert de beroepsuitoefening op verantwoorde wijze uit. Iedere register casemanager conformeert zich door middel van inschrijving in het beroepsregister aan deze code.

“Het vak van casemanager is een vrij beroep. Bij de RNVC ligt de focus zwaar op de inhoud van het vak. Dat borgt in onze ogen de kwaliteit van de register casemanagers. Je weet dat je een echte professional als gesprekspartner hebt.”

Verzekeraar

“Het geeft mij het vertrouwen dat ik altijd beschik over de juiste kennis en competenties om mijn vak uit te oefenen. Ik kom in dat opzicht niet voor verrassingen te staan en dat geeft een ongelofelijke rust. Met intervisies en andere bijeenkomsten bouw je een netwerk op aan collega’s die je op dat moment, maar ook buiten de RNVC om, eens belt om te sparren.”

Lid

“Als je mee wilt draaien in de eredivisie van de arbodienstverlening, dan is je arbodienst gecertificeerd en werk je met register casemanagers (Crov/Rccm)

Kees Boer, directeur NLG Arbo

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief