Registratie

“Met permanente educatie behoudt de register casemanager zijn/haar waarde.
Elke dag. Elk moment. Voor elke betrokkene.”

Voordelen van het lidmaatschap van de RNVC

 • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
 • Het recht om de titel Rccm®, Crov® of Rcmt® als titel achter je naam te voeren;
 • Toegang tot RNVC Permanente Educatie. Een eigen leermanagementsysteem om bij te blijven in het vak;
 • Maandelijkse toetsing van actuele kennis voor behoud van registerlidmaatschap;
 • Toegang tot algemene ledenvergadering tevens netwerkbijeenkomst;
 • Deelname aan regionale intervisiegroep(en);
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Onafhankelijke klachtenprocedure door externe klachtencommissie;
 • Deelname aan masterclasses;
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl;
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.
RNVC-Registratie-Voordelen
RNVC-Registratie-Student

Voordelen student- of belangstellend lid

 

 • Toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zonder stemrecht) en netwerkbijeenkomst;
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Informatievoorziening voor en door leden via intervisie groep, verenigingswebsite, besloten ledennet, nieuwsbrieven, etc.;
 • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/ congres;
 • Overige bijscholingsmomenten/masterclasses tegen gereduceerd tarief; 
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl;
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.

Contributie 2024

Registerlid Crov®, Rccm® en Rcmt®: € 365,- per jaar
Student casemanager: maximaal 6 maanden kosteloos* tijdens de duur van de opleiding

Je betaalt contributie per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt jouw contributie naar rato berekend. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor administratie en publicatie in het register.

*Geldt alleen voor geaccrediteerde casemanager opleiding zie FAQ

Voor tussentijdse uitschrijving uit het register moet je vóór 1 oktober schriftelijk je registratie opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@rnvc.nl of een opzegging te sturen naar ons postadres. Je registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.

rnvc-logo

Nieuwsbrief