Registratie

“Met permanente educatie behoudt de register casemanager zijn/haar waarde.
Elke dag. Elk moment. Voor elke betrokkene.”

Voordelen van het lidmaatschap van de RNVC

 • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
 • Het recht om de titel Rccm® of Crov® als titel achter je naam te voeren;
 • Toegang tot RNVC Permanente Educatie. Een eigen leermanagementsysteem om bij te blijven in het vak;
 • Maandelijkse toetsing van actuele kennis voor behoud van registerlidmaatschap;
 • Toegang tot algemene ledenvergadering tevens netwerkbijeenkomst;
 • Deelname aan regionale intervisiegroep(en);
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Onafhankelijke klachtenprocedure door externe klachtencommissie;
 • Aantrekkelijke korting op beroeps- aansprakelijkheidsverzekering;
 • Deelname aan masterclasses;
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl;
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.
RNVC-Registratie-Voordelen
RNVC-Registratie-Student

Voordelen student- of belangstellend lid

 

 • Toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zonder stemrecht) en netwerkbijeenkomst;
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Informatievoorziening voor en door leden via intervisie groep, verenigingswebsite, besloten ledennet, nieuwsbrieven, etc.;
 • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/ congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
 • Overige bijscholingsmomenten/masterclasses tegen gereduceerd tarief; 
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl;
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.

Contributie 2022

Registerlid Crov® en Rccm®: € 350,- per jaar
Student casemanager: maximaal 12 maanden kosteloos*

Je betaalt contributie per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt jouw contributie naar rato berekend. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor administratie en publicatie in het register.

*Geldt alleen voor geaccrediteerde casemanager opleiding zie FAQ

Voor tussentijdse uitschrijving uit het register moet je vóór 1 oktober schriftelijk je registratie opzeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@rnvc.nl of een opzegging te sturen naar ons postadres. Je registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.

rnvc-logo

RNVC

Nieuwsbrief