Visie

RNVC Visie

In Nederland werken elke dag zo’n 9,1 miljoen mensen. Dat is bijna 70 procent van de beroepsbevolking (bron: CBS). Een aantal van hen wordt ziek, met soms kort of lang verzuim tot gevolg. Het is aan de casemanager om deze periode zo goed mogelijk te begeleiden. Iemand weer aan (passend) werk te helpen, naast de werkgever te staan met de juiste adviezen en begeleiding. Verzuim ook te helpen voorkomen door nauw samen te werken met bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Wetgeving wijzigt regelmatig, de samenleving is dynamisch, werkgevers staan onder druk. Er wordt van iedereen flexibiliteit verwacht.

De RNVC staat ervoor na de opleiding tot casemanager de kennis en competenties op niveau te houden en zelfs te verbeteren. Daarvoor bieden wij bijscholing, intervisie en masterclasses aan. Daarnaast bieden wij maandelijks relevante informatie voor de professionele casemanager (in opleiding) die hem of haar volledig toerust in dit complexe vak, deze uitdagende rol en uitdagende tijden. Elke dag opnieuw.

 

“De samenleving is dynamisch. De eisen aan het vak van casemanagers daarom ook.”

RNVC-Visie Wie Zijn Wij

Wat is de RNVC?

Aangezien de rol van casemanager dynamisch is, is de RNVC dat ook. Dat zie je terug in wat wij doen. Kennis is de basis. Echter bij dit complexe vak komt veel meer kijken. Het vraagt van de casemanager wendbaarheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen.

Om die reden hechten wij er aan ervoor te zorgen dat elke professionele en geregistreerde casemanager aan de kwalificatie-eisen kan blijven toetsen en voldoen. Met relevante kennis uiteraard, de mogelijkheid te kunnen sparren met vakgenoten, discussies te voeren over ethiek en normen, een gesprek voeren over ‘wat ziek zijn is? Dat komt ten goede aan de individuele casemanager, de beroepsgroep als geheel, de werkgever en de werknemers.

De RNVC staat dan ook als de beroepsvereniging en als de autoriteit op het gebied van casemanagement vooraan. Dat zie je terug in het initiëren van gesprekken met de overheid, relevante instanties, vakbonden en werkgeversorganisaties.

De RNVC heeft tot doel het borgen en controleren van de onafhankelijkheid en het kwaliteitsniveau van de professionele casemanager. Wij waarborgen de titels Crov®, Rccm® en Rcmt®.

Wat doet de RNVC?

  • Wij zijn in de eerste plaats een beroepsvereniging voor alle casemanagers verzuim;
  • Wij hebben een register met ons exclusieve keurmerk Crov®, Rccm® en Rcmt®;
  • Wij zorgen ervoor dat de professionele casemanager ieder jaar gecertificeerd kan blijven door het aanbieden van relevante kennis, master- classes, urenregistratie en officiële certificering;
  • Onze registerleden staan elke dag in het werkveld. Ieder op zijn eigen manier. Minimaal 400 uren per jaar. Het vak van casemanager vraagt dagelijks een flexibele en open leerhouding. Als ervaringsdeskundigen en vakgenoten bepalen zij (mede) de inhoud van de opleidingen en de master- classes. Deze worden daarom zeer regelmatig geactualiseerd. De daaruit voortvloeiende beroepscompetentieprofielen worden zorgvuldig geaccrediteerd door onze interne accredatie-commissie en vervolgens door de onafhankelijke accreditatie-instantie Hobéon, beoordeeld;
  • Permanente educatie is voor een RNVC geregistreerd casemanager de manier om scherp en bij te blijven. Dit begint uiteraard met de beschikbaarheid over actuele en relevante kennis die wij aan de registerleden aanbieden. Proactief en op tijd. Ten tweede het mogelijk maken om actief contact te zoeken met vakgenoten voor intervisie, revisie en het sparren over grote thema’s en specifieke cases. Zo kan een casemanager zich elke dag blijven ontwikkelen en telkens een betere casemanager worden.
RNVC

Belangenbehartiger van het vak van casemanager

Als de beroepsvereniging, dé autoriteit op het gebied van casemanagement in Nederland, zien wij het als onze taak om deze beroepsgroep, in al haar verscheidenheid, een stem te geven. Wij zullen daarom proactief het gesprek aangaan met de overheid, relevante instanties, vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties om met hen onze visie te delen op een bepaald thema. 

De casemanager

Crov®
Casemanager regie op verzuim
Casemanagers met het keurmerk Crov® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid te verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager Crov® veelal de taken uitvoert op casusniveau.

Rccm®
Register case- en caremanager
Case- en caremanagers met het keurmerk Rccm® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid te verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager met de titel Rccm® ook taken uitvoert op beleidsniveau.

Beroepscompetentieprofiel van de register casemanager

Secretariaat RNVC

Ma-Vr: 8:30 - 13:30

Lid worden

rnvc-logo

Nieuwsbrief