De wet arbeidsongeschiktheid is “onuitvoerbaar” en op een bepaald aspect zelfs “onwetmatig”. Deze harde conclusie trekt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de instantie loopt de uitvoering van de WIA helemaal vast.

De Rekenkamer constateert dat inmiddels ruim 17.000 werknemers gemiddeld achttien weken op een beoordeling wachten of en in welke mate zij arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast wachten 20.000 mensen gemiddeld een half jaar op een herbeoordeling.

Ook kampt uitkeringsinstantie UWV met een achterstand van ruim 18.000 beoordelingen bij mensen die zonder werkgever in de Ziektewet zitten.

Lees hier verder.

Bron: nos.nl