Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de werknemers vaak of altijd werkdruk ervaart. Werkdruk is een van de factoren van psychosociale arbeids­ belasting (PSA). Werkdruk komt voor in bijna alle sectoren.

Te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot minder productie of ontevreden klanten. Uit de monitorarbeid van TNO blijkt dat 37% van het arbeids­ gebonden verzuim wordt veroorzaakt door PSA, vooral door werkdruk. Dat zijn 11 miljoen werkdagen en dit kost de werkgever 3,1 miljard euro.
Wat is werkdruk.