Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de mensen die zijn overleden door suïcide, bij mensen die een poging hebben overleefd en bij iedereen die door suïcide is geraakt.
113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
Voor meer informatie: kijk op www.113.nl