De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Arboplatform ontwikkeld; een centraal informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken.

Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kun je hier met je vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

De SER werkt hiervoor samen met een aantal van onze collega beroepsverenigingen binnen het sociale domein: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)Beroepsvereniging voor arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O)NVVK – Nederlandse Vereniging voor VeiligheidskundeHuman Factors NL (ergonomen) en Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Kijk hier.