De commissie OCTAS heeft haar bevindingen gepresenteerd, waarbij de focus ligt op het vereenvoudigen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Hun aanbevelingen, samengevat in drie varianten – Beter, Werk, en Basis – benadrukken de noodzaak van preventie en eenvoud.

In optie Beter, “Het huidige stelsel beter,” wordt voorgesteld om alle uitkeringen van WGA en IVA samen te voegen tot één geïntegreerde uitkering. Hierbij wordt het percentage “verlies aan arbeidscapaciteit” als berekeningsbasis genomen, met een verlaagde ondergrens van 25%. Deze aanpak streeft naar toegankelijke re-integratiedienstverlening voor iedereen.

Optie Werk, “Werk staat voorop,” introduceert na een wachttijd van 2 jaar de mogelijkheid voor een te-integratieinkomen, op basis van 70% van het oude loon, gedurende een periode van drie tot vijf jaar. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling wordt niet gedaan door een verzekeringsarts, maar wordt getoetst op basis van bestaande informatie.

De toegang tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering is strikt en geldt alleen voor volledig arbeidsongeschikten en mensen met een structureel verlies aan inkomen.

Optie Basis, “Basis voor werkenden,” legt de nadruk op één gelijke regeling voor alle werkenden met een basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid op sociaal minimum niveau. Werknemers moeten verplicht een aanvullende verzekering afsluiten, terwijl zelfstandigen deze keuzevrijheid behouden.

Dit rapport biedt voor casemanagers blijvende kansen om werkgevers te adviseren en ondersteunen bij hun (individuele) verzuimaanpak.

Lees het hele rapport op: https://lnkd.in/eFMiAZcV