Met ingang van 1 januari 2022 wordt de loonkostensubsidie niet meer stopgezet als er gebruik wordt gemaakt van de no-riskpolis bij ziekte. Met de no-riskpolis is het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen en een dienstverband aan te bieden. OVAL – Organisatie Vitaliteit, Activering en Loopbaan, UWV.

Meer informatie via: https://www.oval.nl/nieuws/veranderingen-no-riskpolis-per-1-januari-2022