De ‘BAR 1.0’ is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal met een eenduidig begrippenkader. De ontwikkelaars zijn ervan overtuigd dat de BAR na volledige ontwikkeling kan bijdragen aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. Vanuit die overtuiging:

BAR 1.0 is een instrument in ontwikkeling. Het is nog niet ‘af’. Bij de doorontwikkeling van het instrument wordt er constructief en kritisch gekeken naar zaken als:

– De mate waarin het instrument het denken in mogelijkheden bevordert en het adviseren in oplossingen stimuleert;
– De manier waarop de bedrijfsarts belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden kan specificeren en detailleren en de ruimte die er is voor professionele adviezen over voorwaarden voor werkhervatting;
– Hoe de multifactoriële benadering van het ICF-model in het instrument is verwerkt;
De bruikbaarheid van het instrument tijdens het gehele re-integratietraject;
– De begrijpelijkheid en bruikbaarheid van het instrument voor andere belanghebbenden, zoals werkgevers, werknemers en iedereen die professioneel bij re-integratie betrokken is.

In dit document met een reeks vragen en antwoorden vind je nadere uitleg over het BAR-instrument. De
FAQ’s worden de komende onderzoeksperiode geactualiseerd en, waar wenselijk, verder uitgebreid.