De WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vroegen vooraanstaande wetenschappers naar hun visie op de belangrijkste beleidsopgaven voor Nederland op hun vakgebied. Vervolgens is hen gevraagd naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie hierop.

Deze zijn gebundeld in ‘COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid’. De bundel biedt een overzicht van de langetermijnontwikkelingen op acht hoofdthema’s: gezondheid, economie, samenleving, duurzaamheid & leefomgeving, kennis & technologie, recht, bestuur en internationaal.
Lees hier verder.