Vandaag is de Arbovisie 2040 gepubliceerd.
Hierin stelt het kabinet oplossingsrichtingen voor om fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop we omgaan met arbeidsomstandigheden.

Jaarlijks overlijden in Nederland namelijk 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Het kabinet wil dat niemand meer ziek wordt of overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden.

Lees hier verder.
Bron: arboportaal.nl