De krapte op de arbeidsmarkt roept om drastische maatregelen. UWV zet de cijfers op een rij, hoogleraar Ton Wilthagen duidt de mogelijke oplossingen en uitdagingen.

Verandering van de demografische samenstelling van Nederland heeft grote gevolgen voor het beschikbare arbeidsaanbod. De verwachting is dat de beroepsbevolking vanaf 2025 stagneert. Tegelijkertijd zal de vraag naar arbeid alleen maar toenemen. Vooral de immigratie, vergrijzing en bevolkingsgroei spelen een rol bij de toenemende krapte.

Lees hier verder.
Bron: uwv.nl