Het aantal arbeidsongeschikten loopt verder op. In 2023 keerde het UWV nog 840.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit, dit jaar zal dat aantal naar verwachting oplopen tot 853.000.

Vooral de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) loopt sinds 2015 elk jaar op. Vorig jaar kwam een recordaantal van ruim 60.000 mensen die regeling in. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen van 60 jaar en ouder.

Een andere oorzaak voor de hogere instroom is dat de afgelopen jaren duizenden 60-plussers veel makkelijker de WIA zijn ingestroomd, omdat ze geen medische keuring hebben gekregen van een arts. Deze groep valt onder een tijdelijke noodmaatregel, omdat het UWV nog altijd kampt met grote achterstanden in de medische keuringen.

In mei vorig jaar concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de WIA “onuitvoerbaar” en op sommige punten zelfs “onrechtmatig” is. Een onafhankelijke commissie bekijkt op dit moment hoe het arbeidsongeschiktheidsstelsel eenvoudiger en beter kan worden. De commissieleden komen eind volgende maand met hun conclusies.

Lees hier verder.
Bron: nos.nl