Voor (bij voorkeur) een fulltime aanstelling.
De adviseur Ziektewet en WIA die wij zoeken maakt onderdeel uit van een team van zes collega’s die in verschillende fases (inventarisatiefase, controlefase en adviesfase) werkzaamheden verrichten bij de controle van de premiebeslissingen van de belastingdienst (werkhervattingskas).

De adviseur Ziektewet en WIA die wij zoeken zal voorbereidende werkzaamheden verrichten in de inventarisatiefase van de controle van de premiebeslissingen van de belastingdienst. Deze werkzaamheden worden verricht met de “Ziektewet en WGA reken- en beheertool” (gebouwd in Excel).  Met deze tool kunnen onder meer de gevolgen van uitkeringen voor de hoogte van de premie worden berekend, adviezen voor werkgevers worden geformuleerd en rapportages voor werkgevers worden opgesteld. De werkzaamheden vereisen gestructureerd werken en zijn gebonden aan termijnen. Jouw taak binnen de controle van de premiebeslissingen zal met name bestaan uit:

  • het verwerken van gegevens betreffende beslissingen van het UWV betreffende Ziektewet- en WIA-uitkeringen in de door ons gebruikte tool;
  • het onderzoeken van de dossiers van het UWV betreffende deze uitkeringen op ontbrekende gegevens en stukken;
  • het opvragen van ontbrekende gegevens en stukken bij het UWV en de cliënt.

Lees hier de volledige vacature.