Voor registerleden van de RNVC is deelname aan intervisiebijeenkomsten verplicht. Intervisie is een belangrijk onderdeel in het onderhouden van vakkennis en vaardigheden. Binnen de RNVC zijn veel intervisiegroepen actief. Iedere intervisiegroep heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de intervisie(s) en deelnemers spreken elkaar aan op inbreng en deelname.

Hierbij de link naar de intervisiegroepen en richtlijn voor intervisie.