Ieder RNVC-lid is verplicht zich aan te sluiten bij een regionale intervisiegroep, die circa 5 keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit het reglement Permanente Educatie (PE) is iedereen verplicht om minimaal 3 intervisies per jaar bij te wonen. In de intervisiegroepen fungeren leden als elkaars sparringpartner, bieden elkaar ondersteuning in de positionering van de casemanager en leert men bij door middel van complexe casuïstiek.